Kollegaobservasjon

Observasjon er et tiltak for å utvikle praksis. Det er mye brukt for å øke kompetansen i å lede grupper i barnehager og skoler og i å inngå i sosiale relasjoner med barna eller elevene.

Observasjon av én ansatt eller et team

Man kan observere én ansatt eller en mindre gruppe ansatte. Den eller de som skal observeres, velger selv hvilke områder de vil at observasjonen skal legge vekt på. Hvis barnehagen eller skolen har et felles utviklingsområde, kan ledelsen avgjøre at dette skal være tema for observasjonen. Det vil uansett være viktig å avklare hva observasjonen skal omfatte, før den starter.

Observer og gi tilbakemelding

Observasjonen bør ha litt varighet, for eksempel en samlingsstund eller en undervisningsøkt. Det er de konkrete målene med observasjonen som avgjør hvor lenge observasjonen bør vare. Det er viktig at observasjonene er beskrivende, slik at den som blir observert får så konkrete tilbakemeldinger som mulig på de situasjonene som oppsto.

Samme dag som observasjonen er gjennomført, skal den observerte få en tilbakemelding på cirka 30–45 minutter. Tilbakemeldingen bør beskrive hva som er observert, etterfulgt av en felles refleksjon med utgangspunkt i de områdene observasjonen skulle legge vekt på.

Observasjonsskjema

Et observasjonsskjema kan hjelpe de som observerer, til å konsentrere seg om det de skal se etter. Det finnes en rekke slike skjemaer på nett, eller dere kan utvikle et eget selv.