Undervisningsvurdering – ein rettleiar for elevar og lærarar

Denne rettleiaren skal hjelpe elevar og lærarar til å samarbeide om å vurdere og gjere undervisninga betre.

Dersom de brukar personopplysningar om elevar og lærarar som ein del av vurderingsarbeidet, er skoleleiar eller skoleeigar ansvarlege for at opplysningane behandlast i tråd med gjeldande lovverk. Les meir om juridiske forhold.