Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Hva er alvorlig skadelig innhold?

Tilgang til internett i barnehage og skole oppfattes ofte som en risiko fordi barn kan få tilgang til innhold som ikke er beregnet for dem. Enten barna har søkt aktivt selv eller kommet over skadelig innhold på nett ved et uhell, er det barnehage- og skoleeieres ansvar å forebygge det.

Barnehage- og skoleeiere må ha rutiner for å forebygge, skjerme og håndtere tilgang til alvorlig skadelig innhold. Dette kan være filmer, videoklipp, tekst, illustrasjoner, bilder, spill, lyd og animasjoner.

I Bildeprogramloven defineres alvorlig skadelig innhold som «Skildringer i bildeprogram som kan virke sterkt følelsesmessig opprivende eller sterkt kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende, særlig nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk.»

Eksempler på skadelig innhold kan også være diskusjoner og illustrasjoner om selvskading, innhold eller måter for å bli/være veldig tynn, erfaringer med narkotika, eller metoder for å begå selvmord.