Lederutdanning for styrere (OsloMet)

Studiepoeng: 30

Studiested: Oslo

Mer informasjon om studietilbudet

Søknadsperioden for 2024 er over.