Resultat av søknadsbehandlingen - barnehagelærere

1050 barnehagelærere fikk tilbud om å ta videreutdanning studieåret 2022/2023.

1593 søknader om videreutdanning ble godkjent av barnehageeiere i årets søknadsperiode, og sendt til videre behandling hos oss. Av disse får 1050 barnehagelærere tilbud om studieplass høsten 2022.

Vi har kun behandlet søknader som var godkjent av barnehageeiere.

Til tilbud med oversøking har vi brukt loddtrekning, med utgangspunkt i barnehageeieres prioriteringer av søknader.

Avslag på søknaden om studieplass skyldes at søkeren har søkt et tilbud med oversøking, det vil si at studiestedet ikke har studieplasser til alle som har søkt

Når det gjelder søkere til annet studietilbud (studier som ikke er i Udirs studiekatalog) har søknader blitt innvilget ut fra tilgjengelig budsjettramme. Denne fordelingen ble gjort etter at fordelingen av søkere til studier i Udirs studiekatalog var gjennomført. Søkere til spesialpedagogikk har blitt prioritert.