Læreplan i urmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (URM3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon og vedlikehold

Hovedområdet omfatter praktisk arbeid og utvikling av finmekaniske håndverksferdigheter og teknikker. Hovedområdet innbefatter valg av materialer og bruk av redskaper og verktøy. Bruk av skisser, tegninger og annen visuell dokumentasjon inngår. Hovedområdet omfatter også vedlikehold og reparasjon av ur og prisfastsetting av egne produkter og tjenester. I hovedområdet inngår videre kundebehandling og veiledning om vedlikehold og reparasjon samt reklamasjonshåndtering.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter utarbeiding av arbeidstegninger og utvikling av urdeler til bruk ved reparasjon av ur. Hovedområdet omfatter enkle markedsundersøkelser og markedsføring av ulike produkter og tjenester. Kunnskap om design og trender i urmakerfaget inngår. Hovedområdet omfatter også beregning av materialforbruk, tidsbruk og pris på ulike produkter og tjenester. Videre omfatter hovedområdet kommunikasjon med kunder, presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid. Helse, miljø og sikkerhet samt bruk av digitale verktøy inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!