Læreplan i urmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (URM3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og begrunne eget arbeid med produksjon, vedlikehold, reparasjon og restaurering i urmakerfaget
 • reparere og vedlikeholde armbåndsur, lommeur og store ur, både mekaniske og elektroniske
 • gjøre rede for og bruke tekniske ord og uttrykk i urmakerfaget
 • bruke skisser, tegninger og annen visuell informasjon i eget arbeid
 • bruke teknikker, redskaper og verktøy i urmakerfaget
 • vedlikeholde og restaurere ulike urkasser
 • tilpasse og reparere ulike urlenker og låser
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy og instrumenter i urmakerfaget
 • utnytte materialer og maskiner på en håndverksmessig måte
 • gi råd og faglig veiledning til kunder ved valg av produkter, reparasjoner av ur og reklamasjon
 • bruke digitale verktøy i produksjon, vedlikehold og reparasjon av ur
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide skisser og arbeidstegninger for utvikling av urdeler
 • gjøre rede for fagets historie og utvikling og for særtrekk ved bransjen
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for produkter og håndverkstjenester i urmakerfaget
 • gjøre rede for design og trender i urmakerfaget i internasjonal og historisk sammenheng
 • presentere og markedsføre ulike produkter og tjenester
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på produkter og tjenester
 • beregne og kalkulere pris på egne produkter og tjenester
 • kommunisere med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy
 • vurdere eget arbeid i lys av trender

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!