Læreplan i urmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (URM3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utviklingen av og er en del av fagkompetansen i faget. I urmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i urmakerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere om estetikk, design, urmakerprodukter og arbeidsprosesser. Det innebærer videre å beskrive eget arbeid.

Å kunne lese i urmakerfaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur, faglige spesifikasjoner og bestillinger. Det innebærer videre å tolke skriftlig og visuelt språk og å bruke arbeidstegninger, tekniske beskrivelser og veiledninger med tegn og symboler.

Å kunne regne i urmakerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også å forstå og bruke formler i beregninger av mekaniske urverk.

Å kunne bruke digitale verktøy i urmakerfaget innebærer å bruke aktuell teknologi i eget arbeid. Det innebærer videre å innhente informasjon, tekniske veiledninger, beregninger og historikk. Det innebærer også å delta i digitale faglige nettverk og å bruke teknologi i presentasjon av egen produksjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!