Teknologi- og industrifag

2022 - 2023
1. år

Utdanningsprogram TP

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
Yrkesbetegnelse

Anleggsmaskinmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Landbruksmaskinmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Truck- og liftmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Billakkerer

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Bilpleier

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Bilskadereparatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Chassispåbygger

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Reservedelsekspeditør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Bore- og vedlikeholdsoperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, komplettering

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, kveilerør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnoperatør, sementering

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Børsemaker

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Aluminiumskonstruktør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

CNC-operatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Dimensjonskontrollør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Finmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Gjenvinningsoperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industriell overflatebehandler

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industrimekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industrimontør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industrioppmåler

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industrirørlegger

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industrisnekker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Industritapetserer

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i industritekstil

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Modellbygger

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

NDT-kontrollør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i plastfag

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Plastmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Platearbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i polymerkompositt

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i produksjonsteknikk

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Serigraf

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Sveiser

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Tekstillrenser

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Vaskerioperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Verktøymaker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Faglaborant

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Bilmekaniker, lette kjøretøy

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Bilmekaniker, tunge kjøretøy

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Hjulutrustningsreparatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Motormekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Motorsykkelmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Reservedelsekspeditør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Matros

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Skipsmekaniker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Logistikkoperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Yrkessjåfør

Fagbrev

Programområde