Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (TNF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Teknologi og forskningslære 1

Den unge ingeniøren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig, og som har en definert funksjon
 • bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av konstruksjoner
 • bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og begrunne valg av materialer og byggemåte ut fra materialenes egenskaper og konstruksjonens funksjon
 • bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner
 • dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger

Den unge forskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
 • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
 • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
 • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon

Design og produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for funksjonen til vanlige komponenter i elektroniske kretser, og gjenkjenne komponentene i en krets
 • lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene
 • forme og utvikle produkter som har en definert funksjon og inneholder elektronikk
 • dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt
 • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter
 • utføre målinger med eller teste et eget produkt, og vurdere kvaliteten på produktet med tanke på funksjonalitet

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!