Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (TNF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I teknologi og forskningslære forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i teknologi og forskningslære innebærer å bruke presise formuleringer, fagterminologi og matematiske uttrykksformer. Videre vil det si å utvikle hypoteser, føre notater og rapportere om framgangsmåter og resultater fra forskningsarbeid og å vurdere andres arbeider ved å gi konstruktive tilbakemeldinger. Det betyr å formidle faglig informasjon i form av tabeller, grafer, figurer og matematisk symbolspråk.

Åkunne lese i teknologi og forskningslære innebærer å trekke ut, tolke og reflektere over informasjon i teknologiske og naturvitenskapelige tekster og i digitale medier. Videre betyr det å forstå bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, diagrammer og symboler.

Å kunne regne i teknologi og forskningslære innebærer å bruke tall og beregninger for å registrere og behandle resultater fra observasjoner og målinger, og framstille dem i form av tabeller og diagrammer. Videre betyr det å tolke og bruke formler og modeller. På laboratorier og verksteder innebærer det å regne om enheter, endre formeluttrykk, vurdere grafiske data, foreta usikkerhetsberegninger og bruke matematiske modeller.

Å kunne bruke digitale verktøy i teknologi og forskningslære innebærer å bruke digitale registreringsverktøy til overvåking og kontroll av eksperimenter, simuleringer og datainnsamling. Dokumentasjon og publisering med multimediale hjelpemidler inngår. Videre betyr det å bruke digitale verktøy til å utvikle modeller, beregne verdier, omforme uttrykk og foreta skaleringer.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!