Læreplan i taksidermistfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (TKS3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Taksidermisten arbeider med utstopping av dyr, utfører konservering og preparering av biologisk materiale til vitenskaplige samlinger og til utstillinger, og lager troféer og andre kommersielle produkter. Å ta vare på biologisk materiale for vitenskaplig dokumentasjon, forskning og undervisning har samfunnsmessig verdi og gir grunnlag for bærekraftig utvikling og forvaltning av biologisk mangfold, lokalt og internasjonalt.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter, evne til kritisk refleksjon, etiske holdninger til faget og forståelse av hvordan faget utøves lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal bidra til innsikt i anatomi, artskunnskap og fauna, naturvern og økologi. Opplæringen skal gi erfaring med utvikling og produksjon av taksidermistprodukter, og skal rette oppmerksomhet mot helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle forståelse for ressursforvaltningen i markedsperspektiv, og bidra til å utvikle evne til å se bærekraftige muligheter i faget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er taksidermist.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!