Læreplan i taksidermistfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (TKS3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I taksidermistfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i taksidermistfaget innebærer å bruke fagspråk og kommunisere visuelt og verbalt med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i taksidermistfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det innebærer også å tolke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler og annet billedspråk, samt ulike skriftlige uttrykk.

Å kunne regne i taksidermistfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i taksidermistfaget innebærer å innhente relevant informasjon og dokumentasjon, dessuten presentasjon og markedsføring.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!