Læreplan i taksidermistfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (TKS3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke økologi- og artskunnskap og relevant informasjon som grunnlag for planlegging og produksjon av taksidermistprodukter
 • utføre taksidermistarbeid i samsvar med egen arbeidsplan og gjeldende regelverk knyttet til taksidermistfaget og helse, miljø og sikkerhet
 • bruke verktøy, materialer og teknikker i taksidermistfaget på forsvarlig måte
 • rekonstruere og gjengi biologisk materiale ved bruk av digitale verktøy, foto, avstøpninger, skisser og måltaking
 • ta biometriske mål, flå og konservere biologisk materiale for magasinering og annen bruk
 • ta avstøpninger og fargelegge kopier av gjenstander og biologisk materiale
 • bygge opp, rekonstruere og tilpasse anatomisk riktige mannekenger i ulike materialer
 • montere skinn på ulike mannekenger
 • konservere nødvendige deler av og bygge opp økologisk riktige biotoper for presentasjon av preparater
 • sluttføre preparering med nødvendig modellering, retusjering og fargelegging med airbrush
 • vedlikeholde og restaurere preparater
 • vurdere egne produkter

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og presentere egen arbeidsprosess ved bruk av digitale verktøy
 • gjøre rede for trender i taksidermistfaget og vurdere eget arbeid i lys av dem
 • gjennomføre enkle undersøkelser i markedet og vurdere behov for taksidermistprodukter og tjenester
 • presentere egne produkter og tjenester for markedsføring
 • gjøre rede for kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner og særpreg i taksidermistfaget
 • beregne råvarer og pris på produkter og tjenester i taksidermistfaget
 • designe utstillinger på fagfeltet i samarbeid med andre faggrupper
 • gjøre rede for og vurdere etiske sider ved taksidermistfaget som gjelder egen aktivitet, naturmiljø og samfunn

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!