Læreplan i taksidermistfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (TKS3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omhandler registrering og bearbeiding av biologisk materiale for vitenskaplige samlinger. Videre omhandler hovedområdet utvikling av kommersielle zoologiske preparater og produkter til privat bruk og formidlingsbruk. Det omfatter utvikling av ferdigheter i konservering og preparering, og valg av materialer med kvalitet og holdbarhet. Hovedområdet omhandler anatomi, artskunnskap og økologi. Problemstillinger knyttet til etiske og estetiske verdier i taksidermistfaget, samt helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Produktutvikling

Hovedområdet omhandler registrering, arkivering, fotografering og måltaking av biologisk materiale, samt planlegging, presentasjon og vurdering av arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Hovedområdet omhandler forholdet mellom produksjon og marked i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Etiske problemstillinger knyttet til bærekraftig håndverksproduksjon inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!