Læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TBY3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om produksjon av ulike typer trevareprodukter. Det omfatter også mottak, lagring og valg av materialer til ulike produksjonsoppgaver. Valg, bruk og enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr står sentralt. Videre inngår sammensetting av produkter, montering av beslag og tilpassing av andre typer materialer. Riktig oppbevaring og bruk av kjemiske produkter samt overflatebehandling inngår også. Helse, miljø og sikkerhet, ergonomi og kildesortering står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om kvalitetsstyringssystem. Det omfatter også tegning, tegningsforståelse og produktutvikling. Fagets historie og plass i samfunnet inngår også. Bruk av digitale verktøy til planlegging og produksjon hører med til hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!