Læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TBY3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I trevare- og bygginnredningsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å kommunisere med kunder og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i trevare- og bygginnredningsfaget innebærer å beregne tid og pris og å beregne vekt, areal, volum og mengder. Det innebærer også bruk av målestokk og beregning av vinkler og dimensjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i trevare og bygginnredningsfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til programmering, bildebehandling, måling, beregning og tegning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!