Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAK3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om ulike tekkematerialer, tekkemetoder, mekanisk forankring og isolering. Videre omfatter det tekking av nybygg, rehabilitering og legging av membraner. Vurdering av skader på tak og behov for vedlikehold og rehabilitering av gammel tekning inngår også. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om kunnskap om ulike tekke- og isolasjonsmaterialer og deres oppbygning, egenskaper og bruksområder. Vurdering av tekke- og isolasjonsmaterialer med tanke på miljøet og ytre påvirkninger inngår også. Hovedområdet omfatter dessuten prinsippene for tekking med ulike materialer. Fagets historiske utvikling og plass i samfunnet inngår. Det handler også om estetisk utforming, takets arkitektoniske form og uttrykk. Tegning og arbeidsbeskrivelser inngår.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!