Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAK3-01)

Formål

Tak- og membrantekkerfaget har lange tradisjoner innen vedlikehold og tekking av tak og legging av membran. Faget skal tilfredsstille samfunnets krav til taktekking som beskytter bygninger og tunnelrom mot brann fuktighet, varmetap og andre klimapåkjenninger. Faget skal også ivareta estetisk utforming og tilpassing av tekking til takets arkitektoniske form og uttrykk.

Opplæringen skal bidra til å dekke behovet for kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i forbindelse med arbeid på tak.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!