Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAK3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I tak- og membrantekkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i tak- og membrantekkerfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i tak- og membrantekkerfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i tak- og membrantekkerfaget innebærer å beregne tidsforbruk, areal, volum og mengder. Det innebærer også ulike former for masseberegninger. Dessuten betyr det bruk av målestokk, måltaking og beregning av vinkler og fall knyttet til konstruksjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i tak- og membrantekkerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til måling, beregning, bildebehandling og tegning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!