Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Administrasjon og økonomi

Administrasjon og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • følge daglige administrative rutiner i en virksomhet
  • gjøre rede for en organisasjonsplan og lederens rolle i HMS arbeidet
  • gjøre rede for hvordan virksomheter rekrutterer og ansetter
  • føre enkle regnskap og følge gjeldende regelverk for regnskapsføring
  • vurdere prisen på et produkt i henhold til kostnader, marked og konkurrenter
  • vurdere ulike typer finansiering for en virksomhet
  • foreslå og vurdere tiltak for å forbedre driften i en virksomhet
  • lage budsjett og vurdere likviditeten i en virksomhet
  • gjøre rede for etableringen av en virksomhet

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!