Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel (SSA1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Sikkerhet og transport

Sikkerhet og transport

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet
  • vurdere fysiske, tekniske og administrative tiltak for å sikre verdier i en virksomhet
  • bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon
  • vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester
  • planlegge en reise etter kundens ønsker og forventninger til gode reiseopplevelser
  • vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester
  • vurdere vareflyt fra innkjøp til gjenvinning
  • ivareta datasikkerhet og vurdere tiltak
  • følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet
  • gjøre rede for trusselbilder i et sikkerhetsperspektiv i lys av samfunnsutviklingen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!