Læreplan i samfunnsfag (SAF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Vurdering

Standpunktvurdering

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområda for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 studiespesialiserande utdaningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Eksamen for elevar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane kan trekkjast ut til ein munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområda for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 studiespesialiserande utdaningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Elevane kan trekkjast ut til ein munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Eksamen for privatistar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Sjå ordninga som gjeld for grunnskuleopplæring for vaksne.

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområda for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 studiespesialiserande utdaningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Privatistane skal opp til ein munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 10 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!