Læreplan i pølsemakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PMF3-01)

Hovedområder

Råvarer og produksjon

Hovedområdet handler om kjøttråvarer, hjelpe- og tilsetningsstoffer, anvendelsesområder og sammensetning. Det dekker også reseptberegning, kalkyler, produksjon, framstilling og emballering. Videre omfatter det bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr i både håndverks- og industribedrifter.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene. Videre omfatter det relevant regelverk, renholdsplaner, hygienesoner og tilsynsmyndighetenes rolle.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om bedriftens forretningsidé og plass i samfunnet og bransjens rammevilkår. Det dekker også helse, miljø og sikkerhet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!