Læreplan i pølsemakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PMF3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I pølsemakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i pølsemakerfaget vil si å gi og motta informasjon i det daglige arbeidet og kommunisere med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.

Å kunne lese i pølsemakerfaget innebærer å forstå resepter, ordrer og manualer og holde seg orientert om bransjens faglige utvikling.

Å kunne regne i pølsemakerfaget innebærer å tolke og omarbeide resepter og mengdebeskrivelser, gjøre enkle overslag over produksjonen og beregne råvaremengde, kostnader, tidsforbruk, inntjening og svinn.

Å kunne bruke digitale verktøy i pølsemakerfaget innebærer å bruke bedriftens vekter og måleinstrumenter, søke, registrere, lagre, spore og forstå informasjon og anvende relevant utstyr.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!