Læreplan i orgelbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ORG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Orgelkunnskap

Hovedområdet omfatter orgelets oppbygging, teknikk og klang. I hovedområdet inngår fagteori og musikkunnskap. Hovedområdet omfatter også orgelets arkitektur og historiske utvikling.

Orgelproduksjon

Hovedområdet omfatter materialkunnskap og utarbeiding av skisser og tegninger. Videre inngår valg av materialer og produksjonsmetoder samt videreutvikling av håndverksmessige kunnskaper og ferdigheter i tre og metallbearbeiding. Hovedområdet omfatter framstilling og montering av orgeldeler. Hovedområdet omfatter også grunnlegende intonasjon, stemming og vedlikehold. Arbeidsbeskrivelser, beregninger og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også dokumentasjon av eget arbeid og bruk av digitale verktøy.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!