Læreplan i orgelbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ORG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Orgelkunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for orgelets oppbygning og virkemåte
 • beskrive hovedtrekk ved orgelets tekniske, klanglige og arkitektoniske utvikling
 • gjøre rede for mekaniske, pneumatiske og elektriske overføringer
 • forklare grunnlaget for akustikk og mensurering
 • gjøre rede for grunnleggende musikkteori og musikkhistorie

Orgelproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for egenskaper og bruksområder for aktuelle tresorter og metaller som brukes i orgelbygging
 • skissere og tegne orgelets oppbygning
 • beregne og dimensjonere aktuelle deler i et orgel ved hjelp av formler, likninger, tabeller og digitale verktøy
 • beregne materialkostnader etter kappliste og lage selvkostkalkyle av aktuelle deler
 • betjene maskiner og håndverktøy som brukes til framstilling av deler til orgelet
 • bruke ulike sammenføyings- og limemetoder i orgelbyggerfaget
 • lodde og sveise metaller for bruk i instrumentet
 • framstille deler til orgelhus, vindlader, spillebord og mekanikk, registermekanikk, belger og pipeverk
 • montere deler i orgelet under veiledning
 • gjøre rede for overflatebehandlingsmetoder og utføre ulike teknikker for overflatebehandling
 • gjøre rede for grunnleggende intonasjonsprinsipper
 • temperere og stemme et register
 • gjøre rede for grunnleggende restaureringsmetoder og utføre vedlikehold
 • gjøre rede for pneumatiske, elektriske og digitale systemer
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!