Læreplan i orgelbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ORG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I orgelbyggerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i orgelbyggerfaget innebærer å bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner med oppdragsgivere, kollegaer, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å formidle egne meninger og argumentere for løsninger.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i orgelbyggerfaget innebærer å visualisere, beskrive og presentere eget arbeid.

Å kunne lese i orgelbyggerfaget innebærer å forstå og anvende faglitteratur, tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til faget og bruke arbeidstegninger og beskrivelser.

Å kunne regne i orgelbyggerfaget innebærer å beregne og dimensjonere orgeldeler ut fra rom, akustikk og orgelets størrelse. Det innebærer også å beregne kostnader i forbindelse med oppdrag.

Å kunne bruke digitale verktøy i orgelbyggerfaget innebærer å innhente informasjon, lage konstruksjonstegninger og utføre administrativt arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!