Læreplan i orgelbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ORG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

De første orglene kom til Norge i middelalderen. Norsk orgelbyggertradisjon går tilbake til 1700-tallet og er inspirert av europeisk orgelbyggerkunst. Orgelbyggerfaget skal ivareta samfunnets behov for bygging, vedlikehold og restaurering av orgler i kirker og konsertlokaler og derved bidra til videreføring av tradisjonen og videreutvikling av orgelbyggerkunsten.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksmessige ferdigheter og kunnskaper i orgelbygging. Opplæringen skal stimulere til nøyaktighet og presisjon i arbeid med treverk og metaller og fremme evne til å se sammenhenger mellom orgelets form, estetikk og funksjon. Opplæringen skal videre bidra til innsikt i grunnleggende musikkteori og musikkhistorie samt utvikling av ferdigheter i intonasjon og stemming.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er orgelbygger.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!