Naturbruk

2022 - 2023
1. år

Utdanningsprogram NA

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i akvakultur

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Driftsoperatør havbruksteknikk

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fisker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Dyrefagarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Hestefaglært

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Gartner

Yrkeskompetanse
Yrkesbetegnelse

Agronom

Yrkeskompetanse
Yrkesbetegnelse

Fagarbeider i reindriftsfaget

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Skogsoperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Hovslager

Fagbrev

Programområde