Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS5-01)

Hovedområder

Definisjonen av hva som er hovedinstrument, er ofte sjangeravhengig, og i noen tilfeller kan hovedinstrument dekke et utvalg av instrumenter.

I instrument, kor, samspill 1 skal elevene gis opplæring i to instrumenter, et hovedinstrument og et biinstrument. Det ene skal være et tangentinstrument.

Hovedinstrument

Hovedområdet dreier seg om teknikk, øving, notelesing, gehør og individuelt musikalsk uttrykk. Det legges vekt på konsertforberedelse og sceneopptreden. Improvisasjon og ulike metoder for innstudering er sentralt. Det omfatter også selvstendige musikalske valg og aktiv deltakelse på konserter. Å spille/synge prima vista etter imitasjon eller muntlig overlevering er også sentralt.

Biinstrument

Hovedområdet omfatter bruk av biinstrument som støtte for andre musikkaktiviter. Framføring av et repertoar på ett instrument og å spille/synge enkle stykker etter gehør og prima vista er sentralt.

Besifringsspill

Hovedområdet omfatter spill etter besifring og besifring av melodier ved bruk av akkompagnementsfigurer. Besifringsspill omfatter også en praktisk tilnærming til harmonisering, musikkteori og gehør.

Øvingslære

Hovedområdet dreier seg om den musikalsk utøvende læringsprosessen og bygger på progresjon og erfaring gjennom arbeid på instrumenter. Refleksjon over egen utvikling, egne mål, konsentrasjon og motivasjon er sentralt.

Kor og samspill

Hovedområdet dreier seg om å skape allsidige musikalske uttrykk og beherske ulike framføringssituasjoner. Anvendelse av gehørferdigheter er sentralt. Hovedområdet omfatter også forhold knyttet til etablering av egne ensembler, instruksjon og konstruktiv kritikk i samspillsituasjoner. Selvstendighet og lederansvar er sentralt.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!