Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS5-01)

Instrument, kor, samspill 1

Hovedinstrument

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske grunnleggende teknikk
 • framføre et repertoar med musikk fra ulike sjangrer og/eller epoker
 • knytte ulike uttrykksmåter til sjangrer og epoker
 • anvende ulike metoder for innstudering
 • utarbeide og begrunne ukeplaner for egen øving
 • delta aktivt i valg av repertoar
 • knytte praktisk musisering til relevant teori
 • improvisere på hovedinstrumentet
 • spille/synge etter gehør
 • vurdere ulike sider ved sceneopptreden og konsertforberedelse

Biinstrument

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og bruke biinstrument som støtte for andre musikkaktiviteter
 • spille/synge enkle stykker etter gehør
 • spille/synge enkle stykker prima vista
 • spille/synge et repertoar

Besifringsspill

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • spille ulike akkompagnementsfigurer
 • spille etter besifring på et akkordinstrument
 • lage enkel besifring til melodi
 • transponere enkle melodier med besifring

Kor og samspill

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formidle et musikalsk uttrykk gjennom deltakelse i kor og samspillgrupper
 • skape musikalsk uttrykk ut fra instruksjon og informasjon som notebildet gir
 • anvende intonasjonsøvelser og gehør
 • ta imot og gi konstruktiv kritikk
 • etablere egne ensembler
 • ta medansvar i samspill og kor
 • lede an i egen stemmegruppe

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!