Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS5-01)

Formål

Aktiv musikkutøving er sentralt for musikalsk utfoldelse, erkjennelse og opplevelse og utgjør kjernen i programområdet musikk. Felles programfag instrument, kor, samspill skal ivareta musikkens utøvende dimensjon og bidra til å sikre utøvende kompetanse og rekruttering til frivillig og profesjonelt musikkliv. En viktig hensikt med programfaget er å utvikle kompetanse som musikklivet trenger som grunnlag og forutsetning for videreutvikling og nyskapning av musikk. Slik kan programfaget bidra til å ivareta og fornye norsk, samisk, nasjonale minoriteters og internasjonal musikkarv og samtidig legge grunnlag for aktiv utøvende deltakelse lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Programfaget skal stimulere den enkelte til å utvikle et personlig musikalsk uttrykk. Å utøve musikk sammen med andre skal også gi mulighet til felles estetiske opplevelser og erfaringer. Felles programfag instrument, kor, samspill skal i tillegg bidra til at den enkelte kan utvikle evne til samarbeid og kommunikasjon.

Ved å legge vekt på individuelle og kollektive musikalske ferdigheter skal opplæringen bidra til at den enkelte kan utvikle egenskaper som er viktige for personlig mestring. Programfaget skal bidra til å fremme selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet som grunnlag for å realisere den enkeltes muligheter som musikkutøver, og som grunnlag for livslang læring. Opplæringen skal også bidra til at den enkelte kan forberede og kvalifisere seg for inntak til utøvende og pedagogiske studier ved universiteter og høgskoler.

De utøvende, skapende og reflekterende dimensjonene i programfaget skal ivaretas slik at den enkelte opplever helhet og sammenheng i opplæringen. Musikkteoretiske kunnskaper er en viktig forutsetning for deler av musikkutøvelsen. Opplæringen i programfaget skal bidra til å sikre denne kunnskapen gjennom praktisk arbeid. Bruk av biinstrument og besifringsspill i andre programfag er viktig for forståelsen av musikkfaglig helhet og sammenheng.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!