Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS5-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I instrument, kor, samspill forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i instrument, kor, samspill innebærer å synge, spille og formidle musikk. Det innebærer også dialog om musikalske opplevelser, erfaringer og utvikling som utøver.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i instrument, kor, samspill innebærer å bruke egnet musikknotasjon for å dokumentere eller formidle musikk i en utøversituasjon og for å dokumentere egen øving.

Å kunne lese i instrument, kor, samspill innebærer å nyttiggjøre seg noteskrift, tekst, tegn og symboler knyttet til musikkutøvelsen.

Å kunne regne i instrument, kor, samspill innebærer å bruke musikkens grunnelementer gjennom praktisk utøvelse av musikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i instrument, kor, samspill innebærer å bruke digital teknikk i øving, framføring og dokumentasjon av musikkutøvelsen.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!