Læreplan i musikk (MUS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
 • synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk
 • beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement
 • framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid
 • beherske noen norske danser og danser fra andre land
 • delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
 • uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans
 • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
 • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken
 • diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk
 • gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken
 • gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene
 • samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare
 • gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!