Læreplan i musikk (MUS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 2. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
 • imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter
 • improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør
 • delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser
 • delta i framføring med sang, samspill og dans

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner
 • utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
 • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo
 • gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter
 • samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak
 • gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse
 • lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Side 6 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!