Læreplan i musikk (MUS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • holde en jevn puls i ulike tempi
 • imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger
 • spille enkle ostinater og melodier etter gehør
 • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon
 • danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill
 • komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk
 • improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form
 • gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer
 • delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere
 • gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter
 • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!