Læreplan i musikk (MUS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
 • velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
 • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
 • bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
 • notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
 • bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner
 • gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
 • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
 • gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere
 • uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!