Læreplan i medieutvikling - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK7-01)

Hovedområder

Konsept og idéutvikling

Hovedområdet konsept og idéutvikling omfatter å samle inn, bearbeide, analysere og formidle tilgjengelig informasjon for å kunne utvikle nye ideer og konsepter. Utvikling av kreativitet, nye ideer og konsepter tilpasset nye plattformer og sosiale medier inngår også i hovedområdet.

Medieteknologi

Hovedområdet medieteknologi dreier seg om å utforske teknologi på ulike måter og utvikle kunnskap som kan brukes for å skape konsepter. Hovedområdet omfatter også utvikling av nye arenaer med ny teknologi tilpasset et innhold som kan gi innovative og framtidsrettede brukeropplevelser.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!