Læreplan i medieutvikling - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medieutvikling

Konsept og idéutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • analysere og diskutere forskjellige typer kommunikasjon, situasjonen de foregår i, og de kulturelle, sosiale og geografiske rammene
  • innhente, analysere og bruke data til å utvikle egne konsepter og ideer tilpasset nye plattformer og sosiale medier
  • gi eksempler på og drøfte hvordan bruk av ulike former for teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og brukeropplevelser
  • bruke relevante metoder for å utvikle og visualisere produksjonen av en prototype
  • gjennomføre en pitch av et konsept for publisering og kunne begrunne egne valg

Medieteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske, planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike kommunikasjonsstrategier for en tenkt eller reell oppdragsgiver
  • presentere og publisere et innhold tilpasset en målgruppe, en kommunikasjonssituasjon og en tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • produsere egne konsepter tilpasset ulike målgrupper, kommunikasjonssituasjoner og tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • bruke utstyr og digitale verktøy tilpasset valgt medium
  • vurdere egne og andres medieproduksjoner

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!