Læreplan i medieutvikling - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Programfaget medieutvikling skal bidra til å gi kompetanse om hvordan ny teknologi og digitalisering fører til endringer i tradisjonelle kommunikasjonsmønstre der medieprodukter og innhold blir produsert, formidlet, brukt, delt og tolket. Antallet formidlingskanaler og konkurransen om å engasjere og fange publikums interesse utfordrer medieprodusentene. Delingskulturen fører til at tradisjonelle aktører ikke lenger er de eneste som driver den teknologiske utviklingen framover.

Opplæringen i medieutvikling skal bidra til at eleven utvikler nye og engasjerende ideer som skaper nye arenaer mellom publikum og innhold i mediene. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om hvordan medieprodukter, innhold, tjenester og løsninger utvikles i samspill med brukerne og teknologien. Opplæringen skal også legge grunnlag for å utvikle kompetanse i å presentere og visualisere ideer hos den enkelte eleven. Opplæringen skal omfatte produksjon og publisering av egne medietekster.

Opplæringen skal bidra til at eleven utvikler kompetanse til kritisk å vurdere etablerte og nye kilder. Perspektiv på tidligere tiders medieuttrykk er sentralt for å forstå dagens medieproduksjon. Videre skal opplæringen bidra til at eleven reflekterer over utfordringer og muligheter ved å utvikle konsepter. Opplæringen skal også legge til rette for selvstendighet og samarbeid og fremme skapende aktiviteter og idéutvikling.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!