Læreplan i medieutvikling - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK7-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I det valgfrie programfaget nye medier skal grunnleggende ferdigheter forstås slik:

Muntlige ferdigheter i medieutvikling innebærer å redegjøre verbalt for egne konsepter og valg av visuelle uttrykk, og å kunne tilpasse språket til målgrupper med ulik faglig kompetanse. Ferdighetene innebærer også å kunne bruke fagterminologi.

Å kunne skrive i medieutvikling innebærer å formulere et konsept. Videre innebærer det å kunne bruke et korrekt skriftlig språk som er lett å lese, for å gjøre konseptet brukervennlig.

Å kunne lese i medieutvikling innebærer å lese data, tolke statistikk, forstå fagterminologi og sette seg inn sjangre som gjelder for dagens medietekster.

Å kunne regne i medieutvikling innebærer å sammenfatte egne og andres datamateriale for å utvikle nye ideer og løsninger.

Digitale ferdigheter i medieutvikling innebærer å bruke forskjellige programmer til å bearbeide informasjon og presentere tabeller og grafiske framstillinger. Det innebærer videre å kombinere ulike medier og teknologi og publisere ved hjelp av relevant programvare.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!