Læreplan i tekst - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Tekst

Innholdsproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage tekster i ulike sjangre og med ulike formål
 • utvikle og produsere sammensatte tekster til forskjellige målgrupper
 • bruke og vurdere ulike kilder i egne tekstproduksjoner og vurdere kilder i andres tekstproduksjoner
 • bruke etiske normer og gjeldende regelverk i egne tekstproduksjoner
 • vurdere og analysere dramaturgiske modeller og retorikk i historiefortellinger
 • gjøre greie for referanser til historiske og kulturelle epoker og bruke disse i egne tekstproduksjoner
 • drøfte forholdet mellom journalistisk og kommersiell tekstproduksjon
 • planlegge, produsere og vurdere skriftlige tekster i samspill med bilde og lyd
 • drøfte og analysere tekster ved bruk av fagterminologi

Publisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tilpasse og formidle tekst innen ulike sjangre og med forskjellige bruksområder
 • bruke og vurdere typografi og layout tilpasset innhold, målgruppe og plattform
 • formidle tall og data i grafisk og visuell produksjon
 • publisere tekster i kombinasjon med lyd og bilde
 • bruke relevante verktøy for publisering og velge egnet plattform for å nå en ønsket målgruppe
 • følge gjeldende regelverk for å publisere egne tekster
 • planlegge, produsere og ferdigstille et arbeid med avgrenset tidsfrist og økonomiske rammer

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!