Læreplan i tekst - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK3-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Hovedområder

Innholdsproduksjon

Hovedområdet omfatter produksjon av alle typer tekster, muntlige og skriftlige, og tekster i samspill med lyd og bilde. Produksjon av tekster med ulike formål hører også med. Hovedområdet omfatter å gjenkjenne, bruke og drøfte dramaturgiske modeller og retoriske virkemidler i egne og andres tekster. Det inngår også å bruke og vurdere kilder i egne tekstprodukter og å utøve kildekritikk og klargjøre all tekst for publisering.

Publisering

Hovedområdet omfatter bearbeiding av tekst, valg av design og layout i samsvar med medieplattform og publisering. Dette inkluderer valg av virkemidler for å tilpasse teksten til den plattformen den skal publiseres på, og å bearbeide tekst for ulike formater på ulike plattformer. Videre inngår det å kunne reflektere over egne og andres tekster og gjenkjenne referanser til historiske og kulturelle epoker. Å kunne utøve kildekritikk og lage tekstprodukter i samsvar med medieetiske normer og gjeldende regelverk inngår også i hovedområdet.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!