Læreplan i tekst - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK3-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I valgfritt programfag tekst forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i tekst innebærer å redegjøre for ulike problemstillinger i skriftlige og sammensatte tekster. Det dreier seg om å kunne kvalitetssikre, vurdere og analysere egne og andres medieprodukter ved hjelp av relevant fagterminologi.

Å kunne skrive i tekst innebærer å produsere og kvalitetssikre sammensatte tekster for ulike plattformer til ulike mottakere.

Å kunne lese i tekst innebærer å lese, navigere og tolke, og å ha et kildekritisk blikk på sammensatte tekster.

Å kunne regne i tekst innebærer å kunne beregne økonomiske rammer og formidle tall og data for grafisk og visuell produksjon.

Digitale ferdigheter i tekst innebærer å kunne produsere, kvalitetssikre og publisere sammensatte tekster på ulike plattformer ved hjelp av relevante, digitale verktøy.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!