Læreplan i tekst - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK3-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Formål

I demokratiske samfunn med ytringsfrihet er opplæring i å utrykke seg i ulike sjangre, i ulike medier og på ulike plattformer viktig. Tekstfaget skal legge grunnlag for kompetanse i og forståelse for kommunikasjon og formidling i tale og skrift og i tekster som kombinerer lyd og bilde. Faget skal også bidra til samfunnsforståelse og forståelse for kommunikasjonen i det offentlige rom.

Valgfritt programfag tekst skal utvikle elevens kompetanse i å uttrykke seg, tolke og forstå at kommunikasjon har ulike formål. Det inkluderer tekstutvikling, tekstproduksjon, og publisering innen forskjellige sjangre og bruksområder i spennet mellom journalistikk, kreativ tekstproduksjon og kommersielle budskap. Faget skal sette eleven i stand til å uttrykke seg innenfor et bredt spekter av sjangre. Programfaget skal forberede til videre studier innen området.

Opplæringen skal legge til rette for arbeid med ulike tekster og analyse av egne og andres produksjoner, og den skal gi elevene økt innsikt i arbeidsmetoder og publiseringsverktøy. Produksjonen skal forankres i medieetikk og gjeldende lover. Opplæringen skal også bidra til at elevene utvikler kritisk bevissthet om virkemidler i egne og andres produksjoner og evne til å kjenne igjen og bruke ulike historiske og kulturelle tekstuttrykk. Opplæringen skal gi grunnlag for refleksjon, kritisk tenkning, selvstendighet og tanke for bærekraftig utvikling.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!