Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Ensembleutvikling

Hovedområdet omfatter bevisstgjøring om egne og andres ressurser, utvikling av den enkeltes ferdigheter og forståelse av eget forhold til ensemblet. Kommunikasjon, samhandling og teambygging står sentralt.

Skuespillerutvikling VP1

Hovedområdet omfatter ulike tilnærminger til skuespillerens arbeid. Det legges vekt på formidling av ulike typer tekstlig materiale og grunnleggende trening i sceniske uttrykk, der ekspressiv bruk av kropp og stemme, improvisasjon, partnerkontakt og samspill står sentralt.

Forestillingsarbeid

Hovedområdet omfatter utforsking, utvikling og formgiving av scenisk handling. Sammenheng mellom innhold og form inngår i hovedområdet, og sceniske og tekniske virkemidler er sentralt.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!