Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Teaterensemble

Ensembleutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke kommunikasjonsstrategier tilpasset ulike situasjoner
 • drøfte betydningen av samspill og samhandling på ulike arenaer i teambygging og ensembleutvikling
 • bruke egne og andres ressurser til å utvikle og styrke ensemblets totalkompetanse
 • observere og beskrive eget og andres arbeid og arbeide systematisk med konstruktiv kritikk

Skuespillerutvikling VP1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggende skuespillerteknikk med vekt på utvikling av kropp og stemme
 • vise evne til å oppnå partnerkontakt
 • bruke ulike typer tekster i arbeid med stemmetrening og formidling
 • bruke ulike teaterpedagogers metoder og diskutere deres innvirkning på skuespillerens arbeid

Forestillingsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke improvisasjon i utvikling av scenisk tekst
 • bruke ulike typer tekster som grunnlag for visninger
 • bruke enkle sceniske og tekniske virkemidler, og beskrive forholdet mellom innhold, form og rom
 • delta i visninger bygd på egne og andres tekster, temaer og ideer
 • drøfte betydningen av samspillet mellom scene og sal

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!