Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I teaterensemble forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i teaterensemble innebærer å tilpasse stemmebruk til ulike kommunikasjonssituasjoner og samspill. Det innebærer også responsgiving, drøftinger og refleksjonssamtaler knyttet til instruksjon og veiledning.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i teaterensemble innebærer å utarbeide rollefabler, refleksjonsnotater og rapporter.

Å kunne lese i teaterensemble innebærer arbeid med ulike typer tekster som kunnskapskilder og som grunnlag for utarbeiding av visninger og forestilinger.

Å kunne regne i teaterensemble innebærer å gjøre beregninger knyttet til enkelt produksjonsarbeid.

Å kunne bruke digitale verktøy i teaterensemble innebærer å benytte tekstbehandling til skriftlig bearbeiding av rollearbeid og presentasjoner av fagstoff. Tilgjengelig digitalt utstyr kan være relevant for realisering av sceniske virkemidler i forestillingsarbeid.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!