Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Å være medskaper i kreative prosesser og utøver i teaterproduksjoner forutsetter innsikt og trening. Programfaget teaterensemble skal gi grunnlag for å virkeliggjøre samarbeid, kommunikasjon, teambygging og kreativ utfoldelse. Programfaget skal bidra til å utvikle den enkeltes evne til å finne fram til ressursene i seg selv og andre, med tanke på å skape et godt team der kompetanse og oppgaver kan være forskjellige.

Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i ekspressiv bruk av kropp og stemme, evne til samspill og bevissthet om forholdet mellom handling og refleksjon. Programfaget skal også bidra til å utvikle studioetiske holdninger knyttet til ensemblearbeid. Opplæringen skal utvikle felles begrepsforståelse og grunnleggende kunnskaper om bruk av sceniske virkemidler.

Opplæringen bør ses i sammenheng med øvrige programfag i utdanningsprogrammet og gi grunnlag for videreutvikling innenfor ulike områder av drama- og teaterfagene. Opplæringen skal også bidra til utvikling av samarbeid og kommunikasjon som skaper trygghet, fellesskap og vekst.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!